جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940901135312478 پيشنهاد قيمت بهینه در بازار برق با استفاده از تئوری بازی‌ها
محسن پارسامقدم
ناصر بائی
2 1394090791312557 تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته‌های آشوبی بهینه‌شده
سيدعلیرضا سیدین
سعید شعرباف تبریزی
3 1394090794825565 ارائه‌ی یک روش هوشمند انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی باینری در سیستم بازشناسی ارقام دست‌نویس فارسی
سیدمحمد رضوی
سیدحسن نبوی کریزی
نجمه قنبری
4 1394090715318593 مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های سيستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی مبتنی بر شانس
محمدحسین جاویدی
مهرداد حجت
5 13940908102115617 بهبود ساختار هندسی رتور ماشین سنکرون رلوکتانسی با استفاده ترکیبی از شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و روش اجزای محدود
مرتضی حق‌پرست
عباس کارگر
صمد تقی‌پور بروجنی
6 1394090812478626 افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده توسط جایابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در شبکه‌های توزیع
مریم رمضانی
حمید فلقی
ناصر بیابانی
7 1394090814237641 تحلیل احتمالاتی پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت و تنظیم هماهنگ PSSها و TCSC با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی
حسین سیفی
هادی احمدی
8 13960423633486932 چارچوب هماهنگ بازآرایی و کنترل مستقیم بار به منظور رفع چالش‌های بهره‌برداری شبکه‌های توزیع توسعه‌نیافته
احسان حسینی
محمدصادق سپاسیان
وحید وحیدی‌نسب
حمیدرضا آراسته
9 139604231815266959 طراحی، بهینه‌سازی و تحلیل اجزای محدود موتور سنکرون آهن‌ربای دایم نوع دیسکی
سیدعلی سیدی سعادتی
ابوالفضل حلوایی نیاسر
10 13980502191031 بهینه‌سازی انتخاب و ترکیب وب‌سرویس‌ها بر اساس ویژگی‌های کیفی با در نظر گرفتن وابستگی، ناسازگاری و همبستگی بین وب‌سرویس‌ها
مهدی فرزندوی
فريدون شمس
11 13980603191716 استفاده از دسته‌بندی ترکیبی مبتنی بر جداسازی نمونه‌های متعارف و نامتعارف برای تشخیص سرطان پستان
حسام واقع بین
امین رضایی‌پناه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)