جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980603191713 استفاده از خوشه‌بندی BIRCH و الگوریتم بهینه‌سازی واکنش شیمیایی جهت کشف تقلب در حوزه سلامت
مهدی خرد
مجید عبدالرزاق نژاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)