جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397031315195112554 طراحي بهينه موتور آهن‌رباي دایم با هدف افزايش چگالي گشتاور در کاربرد فلایویل: طراحي، تحليل المان محدود و ساخت
حسین ترکمن
محمد مهدوی فخر
امید صفدرزاده
2 13970313162033112559 بررسی فرورزونانس مد پایه برای یک ترانسفورماتور مدل‌سازی شده از طریق روش المان محدود با لحاظ‌کردن مدل هیسترزیس برداری معکوس J-A
مرتضی میخک بیرانوند
بهروز رضایی علم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)