جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980812193249 طراحی، توسعه و ساخت مدار اتصال کوتاه سینتتیک دوپارامتره‌ کلید‌های فشارمتوسط خلاء با مدار جریان متصل به شبکه
جعفر جعفری بهنام
عبدالله گرائیلی
حسین کاظمی کارگر
حمیدرضا صادق محمدی
سیدمحمدصادق میرغفوریان
علیرضا امیدخدا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)