جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980211179047 زمان‌بندی وظایف برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا در محیط رایانش مه با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق
دادمهر رهبری
پگاه گازری
محسن نیک رای
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)