آخرین شماره


شماره 1 سال 7
بهار 1388
دانلود فایل

1 - مکان‌يابي منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت‌ها ( DOI : 0)
( حميد فلقی - محمودرضا حقی‌فام - محسن پارسامقدم )
2 - معرفی ساختار جديد جبرانساز يکپارچه کيفيت توان با قابليت جبرانسازی همزمان در فيدرهای مجاور ( DOI : 0)
( حميدرضا محمدی - علی یزدیان ورجانی - حسین مختاری )
3 - بهبود پايداري سيستم‌هاي قدرت بوسيله كنترل مقاوم تحريك ژنراتور با روش پسخور كمي ( DOI : 0)
( اصغر اکبری فرود - حسین سیفی - علی خاکی صدیق )
4 - بهبود عملکرد حفاظت مقايسه فاز در خطاهای با جريان اتصالی کوچک با استفاده از تخمين مؤلفه جريان بار ( DOI : 0)
( مجید صنایع پسند - میثم جعفری نوکندی )
5 - مدیریت استاتیكی و مبتنی بر تحلیل حساسیت تراكم انتقال در بازارهای رقابتی برق ( DOI : 0)
( محمدموسی تبریزیان - حسین سیفی - محمدکاظم شیخ‌الاسلامی )
6 - جایگذاری و تحلیل عملکرد UPFC در سيستم‌هاي تجدید ساختار یافته ( DOI : 0)
( علی‌اکبر ابریشمی - علی یزدیان ورجانی - حسین سیفی )
7 - آستانه‌گذاري وفقي ضرائب موجك برای پاکسازی سیگنال گفتار نویزی ( DOI : 0)
( فاطمه شیخ علیشاهی - حمیدرضا ابوطالبی - محمدرضا تابان )
8 - کد گذاری سلولی جهت اجرای مدیریت موقعيت مبتنی بر فاصله در شبکه های مخابرات سلولی ( DOI : 0)
( علیرضا ذوالقدر اصلی - فرخ نظرپور )
9 - مدلسازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي با ساختار ARMA ( DOI : 0)
( مهدیه سادات سعدآبادی - مسعود شفیعی - مهدی کراری )
10 - بهينه‌سازی رفتار غير خطی تقويت‌کننده‌های توان درانتقال ماهواره‌ای تصاویر دیجیتال با استفاده از روش گروه ذرات ( DOI : 0)
( عباسعلی لطفی نیستانک - غلامرضا صولت - محمد جهان‌بخت )
11 - رهيافت جديد براي اصلاح روش حفاظت خطاي نابرابر (UEP) در ارسال ويدئو روي شبکه‌هاي بي‌سيم ( DOI : 0)
( حسین قانعی یخدان - مرتضی خادمی - جلیل چيتي‌زاده )