آخرین شماره


شماره 3-ب سال 14
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - فراتفکیک‌پذیری مبتنی بر نمونه تک‌تصویر متن با روش نزول گرادیان ناهمزمان ترتیبی ( DOI : 0)
( علی عابدی - احسان‌اله کبیر )
2 - برآورد کمی خصیصه‌های کارایی، قابلیت اطمینان و امنیت در سبک‌های داده مشترک، شیءگرا و لوله و صافی ( DOI : 0)
( هدی بانکی - سیدمرتضی بابامیر )
3 - ارائه روشی جدید از نگاشت توسعه‌یافته الگوی دودویی محلی جهت طبقه‌بندی تصاویر بافتی ( DOI : 0)
( محمدحسین شکور - فرشاد فرشاد تاجری‌پور )
4 - شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار ( DOI : 0)
( رضا داوطلب - محمدعلی بالافر - محمدرضا فیضی درخشی )
5 - يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع با استفاده از رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور ( DOI : 0)
( سعيد شکرالهي - فريدون شمس - جواد اسماعيلي )
6 - سنتز مدارهاي کوانتومي با استفاده از روش مبتني بر بلوک بهبود‌يافته ( DOI : 0)
( کوروش مرجوعي - محبوبه هوشمند - مرتضي صاحب‌الزماني - مهدي صدیقی )
7 - مدلی جدید برای کنترل دسترسی سیستم اسکادا بر اساس استاندارد CIM ( DOI : 0)
( پیام محمودی نصر - علی یزدیان ورجانی )
8 - استخراج ویژگی‌ها و بسط لغت‌نامه در اندیشه‌کاوی مورد استفاده در متون فارسی ( DOI : 0)
( عفت گلپر رابوکی - ساقی‌السادات ضرغامی‌فر - جلال رضايي نور )