آخرین شماره


شماره 4-الف سال 16
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - یک طرح چند دروازه‌ای جهت بهبود CORPL تحت بار ترافیکی در شبکه‌های هوشمند انرژی مبتنی بر رادیو شناختگر با معماری مش ( DOI : 0)
( سیدعلی هاشمیان - وحید طباطباوکیلی )
2 - طراحی و ساخت یکسوساز کموتاسیون خط جریان بالا بر اساس تریستورهای موازی ( DOI : 0)
( مهدی شاه پرستی - محمد فرزي - منصور عارفیان - روزبه اسد - مهدی شرعی‌پور )
3 - مدل‌سازی قابلیت اطمینان مزرعه فتوولتاییک با استفاده از مدل مارکوف ( DOI : 0)
( وحید خلیق - حسن منصف )
4 - محاسبه تلفات سیم‌پیچی‌های ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه کششی با کمک یک روش شبه‌عددی ( DOI : 0)
( داود عزیزیان - گئورك قره‌پتيان )
5 - مبدل DC-DC درهم‌تنيده بر پايه مبدل باک با نسبت تبديل بسيار پايين ( DOI : 0)
( مائده قنبري عديوي - محمدروح‌اله يزداني )
6 - تحلیل جبری پایداری و بررسی امکان وجود کنترل‌کننده تناسبی جهت پایدارسازی: وجود نقطه عطف بحرانی در دیاگرام فاز ( DOI : 0)
( خشایار نشاط - محمد صالح تواضعی )
7 - طراحی یک تقویت‌کننده ابزاردقیق حالت جریان با CMRR بسیار بزرگ، پهنای باند وسیع، توان مصرفی پایین و ساختاری جدید بر پایه ناقل جریان تمام تفاضلی نسل دوم ( DOI : 0)
( سوما احمدی - سیدجواد ازهری )
8 - معرفی یک مدل فیزیکی آماری جدید جهت محاسبه ظرفیت کانال انتشار ارتباطات بی‌سیم در محیط‌های شهری متحرک با استفاده از روش تئوری یکنواخت پراش ( DOI : 0)
( علی تجویدی )