مقاله


کد مقاله : 13980512191262

عنوان مقاله : طراحی و شبیه‌سازی مقسم توان مایکروویو (GHz 18-15) با استفاده از فناوری RGW برای استفاده در SSPA توان بالا

نشریه شماره : 71 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 115

فایل های مقاله : 1.48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس کریمی نوبندگانی ab.karimi@shirazu.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیداسماعیل حسینی se.hosseini@shirazu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله، یک مقسم/ ترکیب‌کننده توان مایکروویو 1:8 در باند Ku (محدوده فرکانسی GHz 18- 15) با استفاده از فناوری موج‌بر فاصله هوایی (Ridge Gap Waveguide) طراحی و شبیه‌سازی شده که قابل تعمیم به مقسم/ ترکیب‌کننده توان N:1 دلخواه است. در این طرح از ساختار فلزی یکپارچه و اتصال با شکل T و همچنین تطبیق امپدانس چندقسمتی استفاده شده است. مقسم توان شبیه‌سازی‌شده دارای تلف بازگشتی بهتر از dB 10- در پهنای باند مورد نظر است. همچنین اندازه ضریب انتقال از دهانه ورودی به هر کدام از دهانه‌های خروجی حدود dB 9- است که مورد انتظار است. همچنین تفاوت بین فاز ضریب انتقال از دهانه ورودی به هر کدام از دهانه‌های خروجی کمتر از 9/0 درجه است.