مقاله


کد مقاله : 13980512191252

عنوان مقاله : طراحی بهینه ژنراتور سنکرون آهن‌ربای دایم شار شعاعی شش‌فاز جهت استفاده در توربین‌های بادی مقیاس کوچک

نشریه شماره : 71 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 94

فایل های مقاله : 1.15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدابراهیم مؤذن m.moazzen@stu.nit.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیداصغر غلامیان gholamian@nit.ac.ir استادیار دکترا
3 میثم جعفری نوکندی m.jafari@nit.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله طراحی بهینه ژنراتور سنکرون آهنربای دایم شش‌فاز جهت استفاده در توربین‌های بادی بدون جعبه‌دنده ارائه شده است. ابعاد و هزینه ساخت زیاد و راندمان کم از معایب ژنراتورهای متصل به توربین‌های بادی بدون جعبه‌دنده به دلیل سرعت نامی پایین می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله طراحی بهینه ژنراتور سنکرون آهنربای دایم بر اساس کاهش تلفات و هزینه ساخت ژنراتور است. به همین منظور ابتدا روابط حاکم بر طراحی ژنراتور سنکرون آهنربای دایم شار شعاعی مورد بررسی قرار گرفته و یک الگوریتم طراحی دقیق برای آن استخراج شده است. سپس با تعریف یک مسأله بهینه‌سازی چندهدفه، متغیرهای طراحی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در یک محدوده مناسب بهینه‌یابی شده و حداقل تلفات و هزینه ساخت ژنراتور به دست آمده است. در پایان مقایسه‌ای بین ژنراتور بهینه شده و یک نمونه ژنراتور آهنربای دائم رتور خارجی واقعی انجام شده است که نشان‌دهنده قابلیت‌های بسیار خوب روش طراحی بهینه ارائه‌شده می‌باشد. همچنین صحت طراحی بهینه انجام‌شده به واسطه تحلیل اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است.