مقاله


کد مقاله : 13980512191249

عنوان مقاله : طراحی کنترل‌کننده پایدار مقاوم بهینه فازی جهت پایدارسازی سرعت خودروی برقی، در حضور عدم قطعیت‌های پارامتری و اغتشاشات خارجی

نشریه شماره : 71 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 193

فایل های مقاله : 1.97 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد ویسی veysi@ssau.ac.ir مربی کارشناسی ارشد
2 مختار شاصادقی shasadeghi@sutech.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمدرضا سلطانپور soltanpour@ssau.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در معادلات دینامیکی غیر خطی خودروی برقی، پارامترهایی از قبیل ضریب اصطکاک بین لاستیک و جاده، ضریب کشش، مقاومت آرمیچر و مقاومت سیم‌پیچ میدان، دارای عدم قطعیت هستند. طراحی یک کنترل‌کننده که در حضور این عدم قطعیت‌های پارامتری و همچنین در حضور اغتشاشات خارجی عملکردی مقاوم داشته باشد و از طرفی به طور توأمان معیار بهینگی را نیز ارضا نماید، مسأله‌ای چالش‌برانگیز است. در کاربردهای عملی، علاوه بر مشکل فوق باید حجم محاسبات ورودی کنترل را نیز مد نظر قرار داده و یک تعامل منطقی بین عملکرد مطلوب کنترل‌کننده و حجم محاسبات برقرار نمود. در مقاله پیش روی، بر اساس مدل فازی تاکاگی- سوگنوِ خودروی برقی، یک کنترل‌کننده پایدار مقاوم بهینه فازی مبتنی بر جبران‌ساز موازی توزیع‌یافته طراحی می‌گردد. بهره‌های پسخور پایدارساز مدل فازی، کران بالای عدم قطعیت‌ها، کران بالای اثر اغتشاشات و کران بالای تابع هزینه، از طریق حل یک مسأله کمینه‌سازی و بر اساس نامساوی‌های ماتریسی خطی به صورت کاملاً برون‌خط به دست می‌آیند و لذا حجم محاسبات ورودی کنترل، فوق‌العاده کم است. این امر، امکان پیاده‌سازی عملی کنترل‌کننده پیشنهادی را میسر می‌سازد. عملکرد مطلوب کنترل‌کننده پیشنهادی در شبیه‌سازی‌های پنج مرحله‌ای نمایش داده شده است.