مقاله


کد مقاله : 13980408190479

عنوان مقاله : تولید متن با رویکرد جمعی مبتنی بر شبکه‌های مولد مقابله‌ای

نشریه شماره : 80 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 25

فایل های مقاله : 566 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان منتهایی montahaie@ce.sharif.edu دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مهدیه سلیمانی باغشاه soleymani@sharif.edu استادیار دکترا

چکیده مقاله

تولید متن یکی از مسايل مهم در حوزه پردازش زبان طبیعی به حساب می‌آید. روش‌های پایه ارائه‌‌شده در این حوزه، دارای مشکلاتی نظیر ناهمخوانی داده در زمان آموزش و آزمون و همچنین تابع هدف نامناسب هستند. در چند سال اخیر پیشرفت‌های زیادی در حوزه تولید تصویر به وسیله شبکه‌های مولد مقابله‌ای انجام شده است. همین موضوع باعث شده که استفاده از شبکه‌های مولد مقابله‌ای در تولید متن نیز به تازگی مورد توجه قرار گیرد. اما به دلیل گسسته‌بودن جنس دنباله‌ها، این امر به سادگی میسر نبوده و برای حل آن نیاز به استفاده از راهکار‌هایی مثل یادگیری تقویتی و استفاده از تقریب وجود دارد. به علاوه ناپایداری شبکه‌های مولد مقابله‌ای باعث ایجاد چالش‌های جدید و بالارفتن پیچیدگی مسأله می‌شود. در این پژوهش با رویکردی جدید که جمعی و مبتنی بر ایده شبکه‌های مولد مقابله‌ای است به ارائه روشی جمعی برای حل مسأله تولید متن می‌پردازیم. اساس روش پیشنهادی تخمین نسبت چگالی احتمال بوده و با این رویکرد روشی بدون مشکل در برابر گسستگی دنباله‌ها ارائه شده است. راهکار ارائه‌شده نسبت به روش‌های شبکه‌های مولد مقابله‌ای در حوزه دنباله، آموزشی پایدار‌تر دارد و همچنین مشکل اُریبی مواجهه نیز در روش پیشنهادی وجود ندارد. آزمایش‌های انجام‌شده نشان‌دهنده برتری روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های پیشین بر روی مجموعه داده‌های معروف مربوط به تولید متن است.