مقاله


کد مقاله : 13980120178557

عنوان مقاله : طراحی و ساخت یکسوساز کموتاسیون خط جریان بالا بر اساس تریستورهای موازی

نشریه شماره : 67 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 194

فایل های مقاله : 1.11 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی شاه پرستی mshahparasti@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد فرزي mfarzi@jdevs.com مربی کارشناسی ارشد
3 منصور عارفیان mnarefian@jdevs.com مربی کارشناسی ارشد
4 روزبه اسد asad@iust.ac.ir استادیار دکترا
5 مهدی شرعی‌پور sharipur@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مقاله روند طراحی و ساخت یک یکسوساز جریان بالا از نوع کموتاسیون خط را ارائه می‌کند که در آن از شش ولو جریان بالا بهره گرفته شده و هر ولو از طریق موازی‌سازی چهارهای تریستوری موازی ساخته شده است. طراحی ساختار فیزیکی، چینش باس‌بارها و چیدمان تریستورهای موازی با استفاده از یک تکنیک ابتکاری چنان انجام شده که جریان به صورت مساوی بین آنها جاری شود. علاوه بر تمهیدات طراحی سخت‌افزاری و استفاده از روش‌های مرسوم در تحریک هم‌زمان و دقیق تریستورها، برای اطمینان از تقسیم جریان مساوی، یک تکنیک کنترلی جدید متکی بر اندازه‌گیری دمای هر یک از تریستورها و تصمیم‌گیری بر اساس آن، اقدام به آتش‌کردن آنها می‌نماید. در نهایت نتایج آزمایشگاهی یک یکسوساز نمونه 170 ولتی- 4000 آمپری جهت تأیید طراحی‌ها ارائه شده است.