مقاله


کد مقاله : 13971012166637

عنوان مقاله : طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک تقسیم‌کننده توان ویلکینسون فشرده شش‌خروجی با استفاده از خطوط مرکب

نشریه شماره : 65 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 157

فایل های مقاله : 728 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود حیدری heydari.masoud@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سعید روشنی roshany@ieee.org مربی دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله یک ساختار مقسم توان ویلکینسون فشرده با بهره‌گیری از عناصر پسیو طراحی، شبیه‌سازی و ساخته شده است. ساختار پیشنهادی از یک مقسم توان با دو دهانه خروجی و دو مقسم توان که هر یک دارای سه خروجی برای تقسیم توان می‌باشند تشکیل شده است. تقسیم‌کننده‌های استفاده‌شده در این طرح از نوع ویلکینسون و متقارن هستند، از این مدار می‌توان برای تقسیم توان بین شش خروجی به صورت متقارن با تلفات کم بهره برد. در طرح پیشنهادی به جای استفاده از خطوط الکتریکی 4/λ از خطوط مرکب استفاده شده، همچنین برای ایزولاسیون بین خروجی‌های مقسمی که دارای دو دهانه برای تقسیم توان است از یک مقاومت و خازن استفاده شده، که این امر باعث کاهش ابعاد و همچنین کاهش مجموع طول الکتریکی خطوط و بهبود ایزولاسیون شده است. مدار طراحی شده در فرکانس کاری ۵/۱ گیگاهرتز شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده که نتایج تحلیل مدار در این مقاله قرار داده شده است.