مقاله


کد مقاله : 13960423155826950

عنوان مقاله : استخراج ویژگی‌ها و بسط لغت‌نامه در اندیشه‌کاوی مورد استفاده در متون فارسی

نشریه شماره : 50 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 396

فایل های مقاله : 279 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عفت گلپر رابوکی g_raboky@qom.ac.ir استادیار دکترا
2 ساقی‌السادات ضرغامی‌فر saghi_zarghami@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 جلال رضايي نور rezaeenoor@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اندیشه‌کاوی به تحلیل اظهار نظرات کاربران جهت استخراج نظرات، احساسات و خواسته‌های کاربران در یک حوزه خاص می‌پردازد. دانستن نظرات افراد در یک حوزه خاص می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان آن حوزه ایفا کند. به طور کلی اندیشه‌کاوی در سه سطح سند، جمله و ویژگی به استخراج نظرات کاربران می‌پردازد. اندیشه‌کاوی در سطح ویژگی به دلیل تحلیل جهت‌گیری جنبه‌های مختلف یک حوزه از دو سطح دیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد. در این مقاله روشی به منظور استخراج ویژگی‌ها و بسط لغت‌نامه اندیشه‌کاوی ارائه شده است. این لغت‌نامه به منظور تعیین جهت‌گیری نظرات کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش پیشنهادی شامل چهار گام اصلی است. در گام نخست لغت‌نامه اندیشه‌کاوی برای زبان فارسی ایجاد می‌شود. گام دوم مرحله پیش‌پردازش شامل تقطیع، ایجاد برچسب‌های ادات سخن و برچسب وابستگی نحوی اسناد است. گام سوم استخراج ویژگی‌ها و بسط لغت‌نامه با استفاده از روش انتشار دوگانه است و در گام چهارم ویژگی‌ها و قطبیت کلمات حاوی نظر استخراج‌شده در مرحله قبلی اصلاح شده و در نهایت قطبیت ویژگی‌ها تعیین می‌گردد. برای ارزیابی روش‌ پیشنهادی، نتایج حاصل را با روش استخراج ویژگی بر اساس تکرار در متون فارسی که قبلاً ارائه شده است مقایسه خواهیم نمود. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه روش ارائه‌شده در اين مقاله نسبت به روش استخراج ویژگی بر اساس تکرار در متون فارسی عملكرد بهتري دارد.