مقاله


کد مقاله : 139604231525446946

عنوان مقاله : يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع با استفاده از رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور

نشریه شماره : 50 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 459

فایل های مقاله : 594 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعيد شکرالهي sa_shokrollahi@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 فريدون شمس f_shams@sbu.ac.ir استاد دکترا
3 جواد اسماعيلي j-esmaeili@sbu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

سيستم فوق مقياس وسيع، يک سيستم يکپارچه از سيستم‌هايي است که معمولاً داراي دغدغه‌هاي متداخل زيادي هستند. هنگامي که اندازه سيستمي از سيستم‌ها رشد کرده و تعامل‌پذيري بين زيرسيستم‌هاي آن افزايش پيدا مي‌کند، يکپارچه‌سازي مقياس‌پذير و پوياي زيرسيستم‌ها به يک چالش اساسي تبديل خواهد شد. در اين يکپارچه‌سازي، هر يک از زيرسيستم‌ها دامنه مخصوص به خود را داشته و هر دامنه ممکن است خط مشي‌هاي مستقلي داشته باشد. در سال‌هاي اخير، استفاده از سرويس‌هاي غني به عنوان يک رويکرد مناسب جهت تسهيل يکپارچه‌سازي سيستم‌ها مطرح شده است. در اين مقاله، جهت بهبود پويايي، مقياس‌پذيري و امنيت سرويس‌هاي غني در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع، رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور پيشنهاد مي‌شود. در رويکرد پيشنهادي، يک ميان‌افزار دولايه و داده- محور جهت همنواسازي سرويس‌هاي غني ارائه و به کار گرفته شده است. لايه زيرين ميان‌افزار شامل يک ميان‌افزار سرويس توزيع داده است که مسئول ارتباطات پويا، مقياس‌پذير و بلادرنگ سرويس‌هاي غني است. لايه بالايي ميان‌افزار نيز جهت پيكربندي و بازپيكربندي پويا و امن سرويس‌هاي غني به کار گرفته مي‌شود. در بخش ارزیابی، کارايي رويکرد پيشنهادي با استفاده از روش شبيه‌سازي، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل و بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که رويکرد پيشنهادي در يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سیستم‌های فوق مقياس وسيع در حد قابل توجهی مفید است.