مقاله


کد مقاله : 139604231517406945

عنوان مقاله : شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار

نشریه شماره : 50 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1018

فایل های مقاله : 1.52 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا داوطلب r.davtalab@tabrizu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدعلی بالافر balafarila@yahoo.com استادیار دکترا
3 محمدرضا فیضی درخشی mfeizi@tabrizu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار (WL-FMM) برای استفاده در کلاس‌بندی ارائه می‌گردد که یک ابزار یادگیری با نظارت بسیار سریع بوده و قادر به یادگیری داده‌ها به صورت برخط و تک‌گذار است. در این روش برای حل مشکل نواحی همپوشان که از مشکلات همیشگی روش‌های فازی مین- ماکس بوده، از باکس‌هایی با اندازه کوچک‌تر و وزن بیشتر استفاده می‌شود. این کار باعث افزایش دقت طبقه‌بندی شبکه در نواحی مرزی نمونه‌ها می‌گردد. همچنین با توجه به تغییراتی که در ساختار الگوریتم داده شده و بر اساس نتایج آزمایشی به دست آمده، روش ارائه‌شده نسبت به روش‌های مشابه از پیچیدگی زمانی و مکانی کمتری برخوردار بوده و نسبت به پارامترهایی که از طرف کاربر مشخص می‌شود، حساسیت کمتری دارد.