مقاله


کد مقاله : 1394090715318593

عنوان مقاله : مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های سيستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی مبتنی بر شانس

نشریه شماره : 29 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 815

فایل های مقاله : 369 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد حجت me.hojjat@stu-mail.um.ac.ir مدرس دکترا
2 محمدحسین جاویدی h-javidi@ferdowsi.um.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

تراكم در خطوط انتقال يكي از موانع اصلي براي شكل‌گيري رقابت سالم در بازار برق مي‌باشد و بنابراين تحقيقات متعددي بر روي روش‌هاي مديريت تراكم در بازار برق انجام شده است. از سوي ديگر، رفتار يك سيستم قدرت داراي ماهيت تصادفي است و به‌همين دليل در بسياري از مباحث مطالعاتی مرتبط با بهره‌برداری و برنامه‌ریزی، سیستم به‌صورت غير قطعي مدل‌سازي و بررسي مي‌گردد. عدم قطعيت‌هاي سيستم قدرت را به‌طور كلي مي‌توان در سه بخش مستقل بار، توليد و شبكه انتقال بررسي نمود. در اين مقاله، هدف ارائه روشي جديد براي تحليل تصادفي تراكم به كمك مدل‌سازي عدم قطعيت‌هاي ذاتي سيستم قدرت است. جهت تحليل مسئله مديريت تراكم به‌صورت احتمالي به‌جاي استفاده از روش‌هاي معمول، از برنامه‌ريزي مبتني بر شانس كه روشي براي مدل‌سازي مسایل بهينه‌سازي تصادفي است، استفاده مي‌گردد. مدل پیشنهادی مدیریت احتمالی تراکم توسط يك روش عددي با تكيه بر الگوريتم ژنتيك كد حقيقي و تكنيك مونت كارلو تحليل مي‌شود. براي مطالعه كارايي روش پيشنهادي، مديريت تراكم به‌صورت احتمالي بر روي شبكه 9باسه اصلاح‌شده IEEE پياده‌سازي مي‌شود. در اين شبكه منتخب، روش پيشنهادي براي تحليل تصادفي تراكم با روش ميانگين مقايسه شده و عملكرد روش ارائه‌شده در اين مقاله ارزيابي مي‌گردد. مطالعه نتایج، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری روش پیشنهادی در مدیریت تراکم شبکه انتقال است.