مقاله


کد مقاله : 13940907152843592

عنوان مقاله : ارزیابی اقتصادی یک شبکه مستقل با کنترل داخلی شامل منابع انرژی پراکنده

نشریه شماره : 29 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 439

فایل های مقاله : 462 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن مرادی mh_moradi@yahoo.co.uk دانشیار دکترا
2 علی خندانی alikhandoon@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله 4 سناريوی تأمين انرژي مصرف‌كنندگان با استفاده از تابع هدف پیشنهادی با هم مقايسه گردیده و مناسب‌ترین روش تأمین انرژی مشخص شده است. 4 سناريوی تأمین انرژی عبارتند از: تأمين انرژي تنها به‌وسيله شبكه، شبكه و منابع توليد پراكنده، ريزشبكه به تنهايي و ريزشبكه متصل به شبكه بالادست. اين سناريوهاي تأمين انرژي در قالب دو حالت، بارها بر روي يك فيدر و بارها بر روي فيدرهاي مجزا محاسبه و با هم مقايسه مي‌شوند. تابع هدف پيشنهادي برای هر کدام از سناریوها داراي دو بعد اقتصادي و قابليت اطمينان است. بعد اقتصادي شامل هزينه ثابت و هزینه جاري تأمين انرژي و بعد قابليت اطمينان شامل انرژي تأمين‌نشده مصرف‌كنندگان مي‌باشد كه پس از تبديل تابع هدف به يك بعد با استفاده از برنامه‌ريزي خطي حل مي‌شود. روش پيشنهادي در اين مقاله با روش مشابه مقايسه شده كه نتايج نشان از كارآمدبودن و كاربردي‌تر بودن روش فوق دارد.