مقاله


کد مقاله : 1394090313367498

عنوان مقاله : مدیریت استاتیكی و مبتنی بر تحلیل حساسیت تراكم انتقال در بازارهای رقابتی برق

نشریه شماره : 17 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 454

فایل های مقاله : 332 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد تبریزیان mm_tabrizian@yahoo.com استادیار دکترا
2 حسین سیفی seifi_ho@modares.ac.ir استاد دکترا
3 محمدکاظم شیخ‌الاسلامی aleslam@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مدیریت تراكم یكی از مهم‌ترین مباحث مدیریت شبكه‌های انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده و بازارهای برق دنیا می‌باشد. در این مقاله پس از بررسی موضوع تراكم انتقال، روشی كامل‌تر نسبت به مقالات قبلی برای مدیریت استاتیكی کوتاه‌مدت تراكم ارائه خواهد شد. مبنای روش پیشنهادی، برنامه‌ریزی (دیسپچ) مجدد تولید توان‌های حقیقی و راكتیو در شین‌های حساس شبكه بر اساس تعیین ضرایب توزیع تراكم (ضرایب حساسیت) و دسته‌بندی شین‌های شبكه انتقال بر پایه این ضرایب حساسیت است. در این مقاله، بازار برق و فرآیندهای آن به‌صورت تركیبی مدل شده است و امکان وجود قراردادهای قطعی انتقال نیز در نظر گرفته شده است. در پایان، روش پیشنهادی بر یكی از شبكه‌های استاندارد، مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج عددی كارآمدی آن را نشان می‌دهد.