مقاله


کد مقاله : 13940903132110495

عنوان مقاله : معرفی ساختار جديد جبرانساز يکپارچه کيفيت توان با قابليت جبرانسازی همزمان در فيدرهای مجاور

نشریه شماره : 17 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 451

فایل های مقاله : 350 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حميدرضا محمدی mohammadi@kashanu.ac.ir استادیار دکترا
2 علی یزدیان ورجانی yazdian@modares.ac.ir استادیار دکترا
3 حسین مختاری mokhtari@sharif.edu دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله يک ساختار جديد برای جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان ارائه خواهد شد. در اين ساختار جديد با اضافه‌کردن يک مبدل سری در فيدر مجاور، که از طريق منبع جداگانه تغذيه مي‌شود، قابليت‌های جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان ارتقا يافته است. به‌نحوی که علاوه بر جبران هم‌زمان ولتاژ و جريان در يک فيدر، توانايی حفاظت از بار حساس و بحرانی موجود در فيدر مجاور، در مقابل کليه اغتشاشات ولتاژ و به‌خصوص قطعی ولتاژ را دارا مي‌باشد. در ساختار ارائه‌شده تمامی مبدل‌ها از نوع منبع ولتاژ بوده و در سمت DC به يک خازن مشترک متصل شده‌اند. محاسن ساختار ارائه‌شده عبارتند از: 1) انتقال توان از يک فيدر به فيدر مجاور برای جبران قطعی ولتاژ و 2) استفاده از تنها يک مبدل موازی برای جبران‌سازی جريان و تنظيم ولتاژ خازن مشترک باس DC بين هر سه مبدل. نتايج شبيه‌سازی انجام‌گرفته با نرم‌افزار PSCAD/EMTDC، در يک سيستم مطالعاتی نمونه متشکل از دو باس و دو فيدر، مؤيد قابليت‌های ساختار ارائه‌شده و سيستم کنترل آن بوده است.