مقاله


کد مقاله : 1394082514269350

عنوان مقاله : طراحی بهينة موتور القائی سه فاز قفس سنجابی برای خودروی برقی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1382

مشاهده شده : 368

فایل های مقاله : 261 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدباقر بناءشریفیان sharifian@tabrizu.ac.ir استاد دکترا
2 جواد فيض jfaiz@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله يک موتور القائی سه فاز قفس سنجابی بعنوان موتور محرک خودروی برقی (EV) به کمک روش بهينه‏سازی هوک-جيوز (HJ) طراحی بهينه می‏شود. طراحی‏های بهينه با تعداد قطبهای مختلف، سرعتهای اسمی و حداکثر متفاوت، و تعداد شيارهای مختلف با هم مورد مقايسه قرار گرفته و بهترين آنها انتخاب می‏شوند. روش بهينه‏سازی مورد استفاده دارای مزايايی از جمله برنامه‏نويسی ساده، عدم نياز به گراديان، زمان همگرايی کوتاه و امکان تغيير تک‍تک پارامترها را دارد. تغييرات پارامترهای طراحی طرح‍های بهينه با سرعت اسمی برای موتورهای 2 و 4 قطب نمايش داده شده و مورد بحث قرار می‏گيرند. نتايج نشان می‏دهند که موتور 2 قطب با شيارهای استاتور و روتور مستطيلی، و سرعت اسمی rpm 1800 بهترين کارآيی را دارد.